Chính Sách Thanh Toán Và Vận Chuyển

I. Chính Sách Thanh Toán

Khách hàng có thể lựa chọn các hình thức thanh toán sau khi mua sắm trực tuyến tại https://sokfarm.com 

 1. Thanh toán bằng tiền mặt

 Quý khách thanh toán trực tiếp cho nhân viên giao hàng của Sokfarm hoặc thanh toán cho bên đơn vị vận chuyển thu hộ cho Sokfarm

2. Chuyển khoản trực tiếp vào số tài khoản Sokfarm

 Quý khách có thể chuyển khoản cho Sokfarm chúng tôi theo thông tin sau:

Thông tin chuyển khoản :

- Tên tài khoản:     Công Ty TNHH Trà Vinh Farm

- Tên ngân hàng:   Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển

- Số tài khoản: ‎     73510000718309

    

II. Chính Sách Vận Chuyển

Sản phẩm sẽ được vận chuyển khi quý khách thực hiện đầy đủ các thủ tục đặt hàng và đơn hàng được xác nhận thành công. Thời gian vận chuyển hàng (không tính thứ bảy, chủ nhật hay các ngày lễ tết).

Thời gian giao hàng:

- Hồ Chí Minh, Hà Nôi, Đà Nẵng : 1 - 2 ngày

- Các khu vực còn lại: 3-5 ngày (tùy vào khu vực, theo chính sách của dịch vụ giao nhận giaohangnhanh)

Chi phí giao hàng: Tuỳ vào khu vực, hệ thống sẽ thông báo ở bước thanh toán, hoặc bộ phận chăm sóc khách hàng sẽ thông tin đến bạn khi xác nhận đơn hàng.

 

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ: 

  - Hotline chăm sóc khách hàng: 0974 038 946

  - Email:      info@sokfarm.com

  - Fanpage:  https://www.facebook.com/sokfarmfanpage

hàng có th? l?a ch?n các hình th?c thanh toán sau khi mua s?m tr?c tuy?n t?i https://purabep.com 
 
 1. Thanh toán b?ng ti?n m?t
 
 Quy khách thanh toán tr?c ti?p cho nhan viên giao hàng c?a Puratos Grand-Place ho?c thanh toán cho bên ??n v? v?n chuy?n thu h? cho Puratos Grand-Place.
 
2. Chuy?n kho?n tr?c ti?p vào s? tài kho?n Puratos Grand-Place
 
 Quy khách có th? chuy?n kho?n cho Puratos Grand-Place chúng t?i theo th?ng tin sau:
 
Th?ng tin chuy?n kho?n 1 :
 
- Tên tài kho?n:     C?ng Ty TNHH Puratos Grand-Place Vi?t Nam
 
- Tên ngan hàng:   Ngan hàng BNP Paribas Chi Nhánh H? Chí Minh
 
- S? tài kho?n: ?     00060 002206 00107
 
Th?ng tin chuy?n kho?n 2 :
 
- Tên tài kho?n:     C?ng Ty TNHH Puratos Grand-Place Vi?t Nam
 
- Tên ngan hàng:   Vietcombank Chi Nhánh Bình D??ng
 
- S? tài kho?n: ?     0281.000.207768
 
3. Thanh toán online qua ví MoMo
 
4. Thanh toán online qua ?ng d?ng VNPAY b?ng QRCode
 
5. Thanh toán online qua c?ng VNPAY b?ng th? ATM n?i ??a ( ph?i có ??ng ky internet banking thì m?i s? d?ng ???c ).
 
6. Thanh toán online qua c?ng VNPAY b?ng th? Visa/Master/JCB
 
M?i th?c m?c vui lòng liên h?:Hotline ch?m sóc khách hàng: 18007247 (mi?n phí cu?c
TOP